Bulbose e rizomatose

Haemanthus albiflorus, cod. A805/10.50

Haemanthus albiflorus, cod. A805/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 7,00

—————

Ornithogalum caudatum, cod. A214/10.50

Ornithogalum caudatum, cod. A214/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm. Diametro massimo bulbo/max bulb diameter: 4.00 cm. ca.

Paghi solo: € 5,00

Cyrtanthus obliquus, loc.: from Kwazulu, Natal to Eastern Cape, RSA, cod. A769/10.50

Cyrtanthus obliquus, loc.: from Kwazulu, Natal to Eastern Cape, RSA, cod. A769/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm. Diametro massimo bulbo/max bulb diameter: 4.00 cm. ca.

Paghi solo: € 15,00

—————

Urginea epigea, loc.: South Africa, ESEMPLARE/BIG BULB, cod. A284/14.00

Urginea epigea, loc.: South Africa, ESEMPLARE/BIG BULB, cod. A284/14.00
Diametro vaso/pot diameter: 14.00 cm. Diametro bulbo/bulb diameter: 13/16.00 cm.

Paghi solo: € 30,00

Albuca spiralis, cod. A084/11.00

Albuca spiralis, cod. A084/11.00
Diametro vaso/pot diameter: 11.00 cm.

Paghi solo: € 10,00

—————

Scilla pauciflora, cod. A358/5.50

Scilla pauciflora, cod. A358/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 2,00

Scilla sp. aff. violacea, cod. A467/10.50

Scilla sp. aff. violacea, cod. A467/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————

Scilla violacea f. variegata, cod. A761/5.50

Scilla violacea f. variegata, cod. A761/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm. Altezza pianta/plant height: 14.00 cm.

Paghi solo: € 5,00

—————