Cleistocactus

Cleistocactus strausii, franco/not grafted, cod. A627/10.50

Cleistocactus strausii, franco/not grafted, cod. A627/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————