Epithelantha

Epithelantha bokei SB-1576, franca/not grafted, cod. A822/5.00quadner

Epithelantha bokei SB-1576, franca/not grafted, cod. A822/5.00quadner
Diametro vaso/pot diameter: 5.00 cm. Diametro massimo pianta/plant diameter: 4.50 cm....

Paghi solo: € 45,00

—————

Epithelantha micromeris, franca/not grafted, cod. A821/7.50

Epithelantha micromeris, franca/not grafted, cod. A821/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm. Diametro massimo pianta/plant diameter: 4.50 cm....

Paghi solo: € 25,00

—————