Weingartia

Weingartia riograndensis KK-507, franca/not grafted, cod. A420/7.50

Weingartia riograndensis KK-507, franca/not grafted, cod. A420/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————

Weingartia westii, franca/not grafted, cod. A771/5.50

Weingartia westii, franca/not grafted, cod. A771/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

Weingartia kargliana, frana/not grafted, cod. A428/5.50

Weingartia kargliana, frana/not grafted, cod. A428/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 5,00

—————

Weingartia neocumingii f. koehresii HS-93.A, franca/not grafted, cod. A138/5.50

Weingartia neocumingii f. koehresii HS-93.A, franca/not grafted, cod. A138/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 2,00

Weingartia lanata HS-42.B, loc.: Chuqui Chuqui, Bol., franca/not grafted, cod. A533/7.50

Weingartia lanata HS-42.B, loc.: Chuqui Chuqui, Bol., franca/not grafted, cod. A533/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————

Weingartia erinacea R-292, franca/not grafted, cod. A624/7.50

Weingartia erinacea R-292, franca/not grafted, cod. A624/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————