Weingartia

Weingartia lanata HS-42.B, loc.: Chuqui Chuqui, Bol., franca/not grafted, cod. A533/7.50

Weingartia lanata HS-42.B, loc.: Chuqui Chuqui, Bol., franca/not grafted, cod. A533/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————

Weingartia rio-orensis KK-1758, franca/not grafted, cod. A028/7.50

Weingartia rio-orensis KK-1758, franca/not grafted, cod. A028/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 4,00

Weingartia erinacea R-292, franca/not grafted, cod. A624/7.50

Weingartia erinacea R-292, franca/not grafted, cod. A624/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————

—————