Agave chazaroi (Mexico) cod. A140/10.50

Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Diametro pianta/plant diameter: ----- cm. ca.


5,00 €