Homalocephala texensis (Mexico) cod.A162/6.50

Diametro vaso/pot diameter: 6.50 cm.

Diametro massimo pianta, senza spine/plant diameter, without spines: 6/7.00 

4,00 €