Mammillaria perezdelarosae f. andersoniana (Mexico) cod. A248/5.00

DIAMETRO VASO - POT DIAMETER: 5.50 CM. ca


DIAMETRO PIANTA, senza spine - PLANT DIAMETER, without spines: 2.20 CM. CA.

ALTEZZA PIANTA, senza spine - PLANT HEIGHT, without spines: 2.50 CM.


12,00 €