Mammillaria theresae (Mexico) cod. A626/5.50

Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.


8,00 €