Cotyledon

Cotyledon ladysmithensis f. variegata, cod. A201/7.50

Cotyledon ladysmithensis f. variegata, cod. A201/7.50
Diametro vaso/pot diameter: 7.50 cm.

Paghi solo: € 5,00

—————

Cotyledon orbiculata f. mucronata, cod. A768/10.50

Cotyledon orbiculata f. mucronata, cod. A768/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————