Asclepiadaceae

Stapelia asterias, cod. A285/5.50

Stapelia asterias, cod. A285/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————

Stapelia leendertziae f. cristata, cod. A101/8.50

Stapelia leendertziae f. cristata, cod. A101/8.50
Diametro vaso/pot diameter: 8.50 cm. Diametro massimo pianta, spine escluse/plant diameter, spines...

Paghi solo: € 6,00

Huernia transmutata, cod. A713/10.50

Huernia transmutata, cod. A713/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 5,00

—————

Hoodia parviflora, loc.: Epupa Falls, Namibia, cod. A198/10.50

Hoodia parviflora, loc.: Epupa Falls, Namibia, cod. A198/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm. Altezza pianta/plant height: 12.00 cm.

Paghi solo: € 7,00

Hoodia hyb. (Hoo. gordonii x Hoo. macrantha), cod. A807/5.50

Hoodia hyb. (Hoo. gordonii x Hoo. macrantha), cod. A807/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 5,00

—————

Gonolobus cyclophyllus, cod. A829/10.50

Gonolobus cyclophyllus, cod. A829/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 15,00

Baseonema gregorii, cod. A545/10.50

Baseonema gregorii, cod. A545/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm. Diametro massimo caudex/max caudex diameter: 2.00 cm. ca.

Paghi solo: € 18,00

—————

Orbea variegata, cod. A122/6.50

Orbea variegata, cod. A122/6.50
Diametro vaso/pot diameter: 6.50 cm.

Paghi solo: € 5,00

—————