Asclepiadaceae

Stapelia asterias, cod. A886/5.50

Stapelia asterias, cod. A886/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 2,00

—————

Huernia pendula, cod. A399/10.50

Huernia pendula, cod. A399/10.50
Diametro vaso/pot diameter: 10.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

Hoodia gordonii, franco/not grafted, cod. A727/5.50

Hoodia gordonii, franco/not grafted, cod. A727/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 4,00

—————

Stapelianthus pilosus, cod. A726/5.50

Stapelianthus pilosus, cod. A726/5.50
Diametro vaso/pot diameter: 5.50 cm.

Paghi solo: € 3,00

—————